Geoffrey VAN ORDEN : Domov 

Predsednik 

Delegacija za odnose z Indijo 

Član 

CPDE  
Konferenca predsednikov delegacij 
Odbor za zunanje zadeve 
Pododbor za varnost in obrambo 

Namestnik 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija 
Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO 

Nedavne dejavnosti 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt