Geoffrey VAN ORDEN : Domov 

Predsednik 

Delegacija za odnose z Indijo 

Član 

CPDE  
Konferenca predsednikov delegacij 
Odbor za zunanje zadeve 
Pododbor za varnost in obrambo 

Namestnik 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija 
Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO 

Nedavne dejavnosti 

Evropski obrambni sklad (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EN  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Zimbabve EN  
- P8_CRE-PROV(2019)02-14(4-091-0000)  
Prispevki k plenarnim razpravam 

Kontakt