Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
 • Članica
 • Združeno kraljestvo Labour Party

Govori na plenarnem zasedanju

766

Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017 (razprava)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Prednostne naloge partnerstva med EU in Egiptom za obdobje 2017–2020 (razprava)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(11)

Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) (kratka predstavitev)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Požarna varnost v stavbah (razprava)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Razmere v Severni Koreji (razprava)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Razmere v Severni Koreji (razprava) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Politični odnosi EU z Indijo (kratka predstavitev)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Mehanizmi za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji (razprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakistan, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic in smrtna kazen

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Poročila v vlogi poročevalca

1

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga

ECON
04-03-2015 A8-0041/2015

Poročila v vlogi poročevalca v senci

5

Mnenja v vlogi poročevalca

2

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

3

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Predlogi resolucij

177

Predlog skupne resolucije o Mjanmaru, vključno s položajem ljudstva Rohinga

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o Pakistanu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic in smrtni kazni

14-06-2017 RC-B8-0419/2017

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o strategiji EU za Sirijo

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Predlog resolucije o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu

15-05-2017 B8-0346/2017

Predlog resolucije o strategiji EU za Sirijo

15-05-2017 B8-0331/2017

Predlog skupne resolucije o Bangladešu, vključno s porokami otrok

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o Filipinih, primer senatorke Leile M. De Lima

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Pisne izjave

9

Pisna izjava o podpiranju pobude Odisej za ponoven zagon Evropske prostovoljske službe

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Zastarano

Podrobnosti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Datum predložitve : 03-10-2016
Pretek roka : 03-01-2017
Število podpisnikov : 91 - 04-01-2017

Pisna izjava o izboljšanju ozaveščenosti državljanov o direktivi EU o čezmejnem zdravstvenem varstvu

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Zastarano

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Datum predložitve : 09-05-2016
Pretek roka : 09-08-2016
Število podpisnikov : 64 - 28-07-2016

Pisna izjava o strategiji EU za brezdomstvo

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Zastarano

Podrobnosti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 310 - 28-07-2016

Pisna izjava o prednostni obravnavi evropske strategije za demenco

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Zastarano

Podrobnosti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Število podpisnikov : 139 - 12-07-2016

Pisna izjava o spopadanju z izzivi, ki jih navaja svetovni indeks lakote

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zastarano

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 61 - 25-05-2016

Pisna izjava o trofejnem lovu

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Zastarano

Podrobnosti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Datum predložitve : 18-01-2016
Pretek roka : 18-04-2016
Število podpisnikov : 134 - 19-04-2016

Pisna izjava o podarjanju neprodane užitne hrane dobrodelnim organizacijam

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Datum predložitve : 14-10-2015
Pretek roka : 14-01-2016
Sprejeto (datum) : 14-01-2016
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 01 k zapisniku z dne 18-01-2016
Število podpisnikov : 388 - 15-01-2016

Pisna izjava o spodbujanju deinstitucionalizacije invalidov v EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Zastarano

Podrobnosti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Datum predložitve : 25-03-2015
Pretek roka : 25-06-2015
Število podpisnikov : 128 - 26-06-2015

Pisna izjava o pomanjkanju ustreznih ustanov za varstvo otrok in podaljšano bivanje po pouku za invalidne otroke v EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Zastarano

Podrobnosti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Datum predložitve : 09-03-2015
Pretek roka : 09-06-2015
Število podpisnikov : 175 - 10-06-2015

Parlamentarna vprašanja

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisija

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisija

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisija

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisija

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisija

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisija

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisija

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisija

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Svet

Prepoved premikov prostoživečih cirkuških živali v EU

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

54

 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

Politični odnosi EU z Indijo (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member States are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users. Only 20 Member States fully reported on their arms export.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels