Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
 • Članica
 • Združeno kraljestvo Labour Party

Politične skupine

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Stranke evropskih socialistov - Članica
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Članica
 • 01.07.2014 ... : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Združeno kraljestvo)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Združeno kraljestvo)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Združeno kraljestvo)

Predsednica

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija za odnose z državami južne Azije in Južnoazijskim združenjem za regionalno sodelovanje (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose z Indijo

Podpredsednica

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegacija za odnose z državami južne Azije in Južnoazijskim združenjem za regionalno sodelovanje (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegacija za odnose z Indijo

Članica

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Odbor za proračune
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegacija za odnose z državami članicami Organizacije držav jugovzhodne Azije (ASEAN), jugovzhodno Azijo in Republiko Korejo
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Odbor za proračun
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za proračun
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegacija za odnose z državami južne Azije in Južnoazijskim združenjem za regionalno sodelovanje (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za proračun
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Odbor za proračun
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegacija za odnose z Indijo
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Odbor za pravne zadeve
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegacija za odnose z Indijo
 • 14.07.2014 ... : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14.03.2018 ... : Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Namestnica

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Odbor za industrijo, zunanjo trgovino, raziskave in energetiko
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Odbor za industrijo, zunanjo trgovino, raziskave in energetiko
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 16.07.2014 ... : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
 • 22.05.2015 ... : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19.01.2017 ... : Odbor za zunanje zadeve

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v šestem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

122

Obrazložitev glasovanja

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

Obrazložitev glasovanja

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2008 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Obrazložitev glasovanja

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive 86/613/EGS

Obrazložitev glasovanja

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom

Obrazložitev glasovanja

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - POROČILO o predlogu uredbe Sveta o zaščiti živali pri usmrtitvi

Obrazložitev glasovanja

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev

Obrazložitev glasovanja

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene

Obrazložitev glasovanja

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (razprava)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Poročila v vlogi poročevalca

3

Mnenja v vlogi poročevalca

7

MNENJE o Evropski pobudi za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

MNENJE o pobudi Republike Slovenije, Francoske republike, Češke republike, Kraljevine Švedske, Slovaške republike, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in Zveze republike Nemčije z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o izvrševanju odločb, izdanih v nenavzočnosti, in spremembi Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni, Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi in Okvirnega sklepa 2008/.../PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

MNENJE o beli knjigi o športu

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

MNENJE tržnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo povezanih politik

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

MNENJE o kulturnih industrijah v Evropi

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

MNENJE o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Državljani za Evropo“ za spodbujanje dejavnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Predlogi resolucij

19

PREDLOG RESOLUCIJE o pripravah na vrhunsko srečanje EU-Indija (Marseille, 29. september 2008)

17-09-2008 B6-0440/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Pakistanu

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Bangladešu

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE Šrilanka

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Nepalu

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o razmerah na Šrilanki

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Pisne izjave

3

Pisna izjava o priznavanju religioznega pomena svastike

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Zastarano

Podrobnosti

Robert EVANS , Neena GILL

Datum predložitve : 21-02-2005
Pretek roka : 21-05-2005
Število podpisnikov : 18 - 21-05-2005

Pisna izjava o odzivu Evropskega parlamenta na posledice azijskega tsunamija

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Zastarano

Podrobnosti

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Datum predložitve : 10-01-2005
Pretek roka : 10-04-2005
Število podpisnikov : 112 - 10-04-2005

Pisna izjava o spominski žalni slovesnosti ob dvajseti obletnici katastrofe v Bhopalu

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Zastarano

Podrobnosti

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Datum predložitve : 26-11-2004
Pretek roka : 26-02-2005
Število podpisnikov : 72 - 26-02-2005

Parlamentarna vprašanja

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Komisija

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Svet

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Komisija

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Komisija

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Komisija

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Komisija

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Komisija

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Komisija

Požarna varnost v hotelih

12-10-2007 O-0066/2007 Komisija

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Komisija

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v petem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Poročila v vlogi poročevalca

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Predlogi resolucij

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Pisne izjave

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Zastarano

Podrobnosti

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Datum predložitve : 20-02-2004
Pretek roka : 06-05-2004
Število podpisnikov : 50 - 06-05-2004

Parlamentarna vprašanja

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Komisija

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Komisija

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Svet

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Komisija

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Komisija

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Komisija

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Komisija

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels