• Jacqueline   FOSTER  

Jacqueline FOSTER : Mnenja v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES  
- TRAN_AD(2018)627831 -  
-
TRAN 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2016  
- TRAN_AD(2018)612370 -  
-
TRAN 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2016  
- TRAN_AD(2018)613585 -  
-
TRAN