• Jacqueline   FOSTER  

Jacqueline FOSTER : Pisne izjave (do 16. januarja 2017) - 8. zakonodajno obdobje 

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o ohranjanju in dobrobiti azijskih slonov  
- P8_DCL(2015)0062 - Zastarano  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Datum predložitve : 14-10-2015
Pretek roka : 14-01-2016
Število podpisnikov : 87 - 15-01-2016
Pisna izjava o uvedbi točke „vse na enem mestu“ za dobro počutje živali  
- P8_DCL(2015)0022 - Zastarano  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Datum predložitve : 27-05-2015
Pretek roka : 27-08-2015
Število podpisnikov : 84 - 26-08-2015