Jacqueline FOSTER : Peti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropske ljudske stranke (krščanski demokrati) in Evropskih demokratov - Članica

Nacionalne stranke  

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 05-10-1999 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 21-07-1999 / 05-10-1999 : Odbor za pravice žensk in enake možnosti
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslanci Evropskega parlamenta v paritetnem parlamentarnem zboru Sporazuma med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Evropsko unijo (AKP-EU)
 • 17-01-2001 / 14-01-2002 : Odbor za regionalno politiko, promet in turizem
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za regionalno politiko, promet in turizem
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropskega parlamenta v paritetnem parlamentarnem zboru Sporazuma med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Evropsko unijo (AKP-EU)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Začasni odbor za izboljšanje varnosti na morju

Namestnica 

 • 21-07-1999 / 16-01-2001 : Odbor za regionalno politiko, promet in turizem
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Odbor za industrijo, zunanjo trgovino, raziskave in energetiko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za industrijo, zunanjo trgovino, raziskave in energetiko

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava on commemorations of the 60th anniversary of the Normandy landings EN  
- P5_DCL(2003)0030 - Zastarano  
Jonathan EVANS , Jacqueline FOSTER , Martin CALLANAN , Ian TWINN , Timothy KIRKHOPE  
Datum predložitve : 26-11-2003
Pretek roka : 26-02-2004
Število podpisnikov : 57 - 26-02-2004