Chris DAVIES : 9. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : skupina Renew Europe - Član

Nacionalne stranke  

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Združeno kraljestvo)

Predsednik 

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ribištvo

Poslanci 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Odbor za ribištvo
  • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan ter EU-Tadžikistan in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo
  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Konferenca predsednikov odborov

Namestnik 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ustavne zadeve
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan ter EU-Tadžikistan in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjava o dobrem ravnanju