Nirj DEVA : Domov 

Predsednik 

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom 

Podpredsednik 

Odbor za razvoj 

Član 

CPDE  
Konferenca predsednikov delegacij 

Namestnik 

Odbor za zunanje zadeve 
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU 

Nedavne dejavnosti 

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije  
- DEVE_AD(2019)631872 -  
-
DEVE 
Mnenja v vlogi poročevalca  
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2017  
- DEVE_AD(2019)631880 -  
-
DEVE 
Mnenja v vlogi poročevalca  

Kontakt