Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
 • Član
 • Združeno kraljestvo Conservative Party
 • Datum rojstva: 11. maj 1948, Colombo (Sri Lanka)

Govori na plenarnem zasedanju

19

Obeti za mir na Korejskem polotoku glede na nedavne dogodke (razprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Razpored dela

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Razpored dela (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Razpored dela (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Razmere v Severni Koreji (razprava)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Razmere v Severni Koreji (razprava) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 – vsi oddelki (razprava)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (razprava)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(14)

Zasebni sektor in razvoj (kratka predstavitev)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Poročila v vlogi poročevalca

1

POROČILO o zasebnem sektorju in razvoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Poročila v vlogi poročevalca v senci

8

POROČILO o krepitvi vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju

DEVE
28-03-2018 A8-0129/2018

POROČILO o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020

DEVE
12-09-2016 A8-0263/2016

POROČILO o skrbniškem skladu EU za Afriko: posledice za razvojno in humanitarno pomoč

DEVE
29-06-2016 A8-0221/2016

POROČILO o vlogi lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

DEVE
17-07-2015 A8-0232/2015

POROČILO o delu skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

DEVE
27-01-2015 A8-0012/2015

POROČILO o EU in svetovnem razvojnem okviru po letu 2015

DEVE
17-11-2014 A8-0037/2014

Mnenja v vlogi poročevalca

5

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

MNENJE o osnutku nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

32

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

MNENJE o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 230/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

MNENJE o palmovem olju in krčenju deževnih gozdov

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

MNENJE o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

Institucionalni predlogi resolucij

8

Predlog resolucije o nadaljnjih korakih in pregledu Agende 2030

09-05-2016 B8-0583/2016

Predlog skupne resolucije o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava

25-04-2016 RC-B8-0488/2016

Predlog resolucije o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava

20-04-2016 B8-0490/2016

Predlog skupne resolucije o humanitarnih razmerah v Južnem Sudanu

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Predlog resolucije o humanitarnih razmerah v Južnem Sudanu

05-11-2014 B8-0214/2014

Predlog skupne resolucije o odzivu Evropske unije na izbruh ebole

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Predlog skupne resolucije o kršitvah človekovih pravic v Bangladešu

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/rev. 1

Predlog resolucije o odzivu EU na izbruh ebole

16-09-2014 B8-0107/2014

Pisne izjave

2

Pisna izjava o spopadanju z izzivi, ki jih navaja svetovni indeks lakote

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zastarano

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 61 - 25-05-2016

Pisna izjava o stalni podpori Evropske unije odpravi otroške paralize

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Datum predložitve : 09-03-2015
Pretek roka : 09-06-2015
Sprejeto (datum) : 09-06-2015
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 01 k zapisniku z dne 11-06-2015
Število podpisnikov : 404 - 10-06-2015

Vprašanja za pisni odgovor

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Komisija

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Komisija

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Komisija

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

1

Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels