• Louis   MICHEL  

Louis MICHEL : Pisne izjave (do 16. januarja 2017) - 8. zakonodajno obdobje 

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o odpravi pridobivanja organov od zapornikov vesti na Kitajskem  
- P8_DCL(2016)0048 - Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Sprejeto (datum) : 27-07-2016
Seznam podpisnikov : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Število podpisnikov : 414 - 27-07-2016
Pisna izjava o darovanju organov  
- P8_DCL(2016)0021 - Zastarano  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 113 - 08-06-2016
Pisna izjava o univerzalnem dostopu do obporodne nege  
- P8_DCL(2016)0015 - Zastarano  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 174 - 25-05-2016
Pisna izjava o potrebi, da se ohrani Kraljevina Maroko kot strateška partnerica Evropske unije  
- P8_DCL(2016)0005 - Zastarano  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Datum predložitve : 18-01-2016
Pretek roka : 18-04-2016
Število podpisnikov : 147 - 19-04-2016
Pisna izjava o stalni podpori Evropske unije odpravi otroške paralize  
- P8_DCL(2015)0008 - Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Datum predložitve : 09-03-2015
Pretek roka : 09-06-2015
Sprejeto (datum) : 09-06-2015
Seznam podpisnikov : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Število podpisnikov : 404 - 10-06-2015