Evžen TOŠENOVSKÝ : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član

Nacionalne stranke  

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Češka)

Podpredsednik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poslanci 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Japonsko
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnik 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
  • 16-12-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o vplivu finančne krize na obrambne sektorje držav članic EU  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva  
- ITRE_AD(2013)514770 -  
-
ITRE 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt