Evžen TOŠENOVSKÝ : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član

Nacionalne stranke  

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Občanská demokratická strana (Češka)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  • 14-07-2014 / 09-05-2016 : Delegacija za odnose z Japonsko
  • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnik 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2018  
- TRAN_AD(2017)606064 -  
-
TRAN 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)  
- TRAN_AD(2018)619220 -  
-
TRAN 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016  
- TRAN_AD(2018)613310 -  
-
TRAN 

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

Směrnice bohužel nebyla otevřena pro hlasování o dodatečných úpravách. Podporuji rozumnou ochranu autorských práv odpovídající digitální éře, ale článek 17 (někdejší článek 13) jde příliš daleko. Proto jsem hlasoval proti.

Izvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) CS  
 

Dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou plně podporuji. Jsem zejména rád, že se podařilo zohlednit požadavek na neziskovost provozovatele registru.

Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) CS  
 

Tuto zprávu jsem s výhradou podpořil. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o enotnem odstavnem pasu za vse avtoceste v Evropski uniji  
- P8_DCL(2016)0068 - Zastarano  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 33 - 13-12-2016
Pisna izjava o gradnji Karpatske poti (Via Carpathia) – strateške prometne poti vzhodnih regij EU  
- P8_DCL(2016)0019 - Zastarano  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 61 - 08-06-2016
Pisna izjava o karpatski regiji v EU  
- P8_DCL(2015)0073 - Zastarano  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum predložitve : 14-12-2015
Pretek roka : 14-03-2016
Število podpisnikov : 47 - 15-03-2016

Izjave 

Kontakt