• Barbara   LOCHBIHLER  

Barbara LOCHBIHLER : Mnenja v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o ženskah, enakosti spolov in podnebni pravičnosti  
- AFET_AD(2017)609665 -  
-
AFET