Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
 • Član
 • Nemčija Bündnis 90/Die Grünen
 • Datum rojstva: 26. marec 1961, Bad Wildungen

Govori na plenarnem zasedanju

36

Predlogi sprememb k različnim uredbam na področju kmetijstva in razvoju podeželja (razprava)

11-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-11(16)

Gnojilni proizvodi z oznako CE (razprava)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Nasprotovanje izvedbenemu ukrepu: znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (razprava)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(15)

Škandal s fipronilom: kako izboljšati sistem hitrega obveščanja EU za živila in krmo (razprava)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(5)

Glifosat in postopki za avtorizacijo (razprava)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmovo olje in krčenje deževnih gozdov (razprava)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Goljufive prakse v brazilskem sektorju mesa (razprava)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Emisije nekaterih onesnaževal zraka (razprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(7)

Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (razprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Poročila v vlogi poročevalca

1

Poročila v vlogi poročevalca v senci

5

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

12

  OPINION on a European strategy for the promotion of protein crops – Encouraging the production of protein and leguminous plants in the European agriculture sector

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

MNENJE o ustrezni mešanici financiranja evropskih regij: uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

  OPINION on Discharge 2014: EU General Budget - EU Commission

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

MNENJE o krepitvi inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Predlogi resolucij

6

Pisne izjave

2

Pisna izjava o spodbujanju ekoloških proizvodov v menzah

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Zastarano

Podrobnosti

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Datum predložitve : 24-10-2016
Pretek roka : 24-01-2017
Število podpisnikov : 75 - 25-01-2017

Pisna izjava o nastajanju živilskih odpadkov

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Zastarano

Podrobnosti

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Datum predložitve : 12-01-2015
Pretek roka : 12-04-2015
Število podpisnikov : 179 - 17-04-2015

Parlamentarna vprašanja

36

Ostanki glifosata in uvoz

23-11-2017 P-007195/2017 Komisija

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Komisija

Večja interpelacija - Požari letos poleti v Evropski uniji

21-07-2017 O-000063/2017 Komisija

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komisija

Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi

31-05-2017 O-000045/2017 Komisija

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Komisija

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Komisija

Večja interpelacija - Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

  Endocrine-disrupting chemicals (EDCs)

22-02-2017 E-001193/2017 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels