Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
 • Član
 • Nemčija Bündnis 90/Die Grünen
 • Datum rojstva: 26. marec 1961, Bad Wildungen

Govori na plenarnem zasedanju

38

Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov (razprava)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov (razprava) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Predlogi sprememb k različnim uredbam na področju kmetijstva in razvoju podeželja (razprava)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Gnojilni proizvodi z oznako CE (razprava)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Nasprotovanje izvedbenemu ukrepu: znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (razprava)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(15)

Škandal s fipronilom: kako izboljšati sistem hitrega obveščanja EU za živila in krmo (razprava)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(5)

Glifosat in postopki za avtorizacijo (razprava)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmovo olje in krčenje deževnih gozdov (razprava)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Goljufive prakse v brazilskem sektorju mesa (razprava)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Poročila v vlogi poročevalca

1

Poročila v vlogi poročevalca v senci

7

POROČILO o minimalnih standardih za zaščito gojenih kuncev

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

POROČILO o izvajanju uredbe o materialih, namenjenih za stik z živili (Uredba (ES) št. 1935/2004)

ENVI
18-07-2016 A8-0237/2016

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

ENVI
29-02-2016 A8-0046/2016

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

15

MNENJE o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 2019

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

MNENJE o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

MNENJE o izvajanju instrumentov SKP za mlade kmetovalce v EU po reformi leta 2013

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

MNENJE o evropski strategiji za spodbujanje beljakovinskih poljščin – spodbujanje pridelave beljakovinskih rastlin in stročnic v evropskem kmetijskem sektorju

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

MNENJE o ustrezni mešanici financiranja evropskih regij: uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

Institucionalni predlogi resolucij

6

Pisne izjave

2

Pisna izjava o spodbujanju ekoloških proizvodov v menzah

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Zastarano

Podrobnosti

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Datum predložitve : 24-10-2016
Pretek roka : 24-01-2017
Število podpisnikov : 75 - 25-01-2017

Pisna izjava o nastajanju živilskih odpadkov

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Zastarano

Podrobnosti

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Datum predložitve : 12-01-2015
Pretek roka : 12-04-2015
Število podpisnikov : 179 - 17-04-2015

Vprašanja za pisni odgovor

33

  Infringements of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

16-07-2018 E-003938/2018 Komisija

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Komisija

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Komisija

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Komisija

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komisija

Ostanki glifosata in uvoz

23-11-2017 P-007195/2017 Komisija

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Komisija

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komisija

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

9

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev

08-06-2018 O-000060/2018 Komisija

Večja interpelacija - Požari letos poleti v Evropski uniji

21-07-2017 O-000063/2017 Komisija

Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi

31-05-2017 O-000045/2017 Komisija

Večja interpelacija - Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

Transmaščobne kisline

13-07-2016 O-000106/2016 Komisija

Transmaščobne kisline

13-07-2016 O-000105/2016 Svet

Izbruh virusa zika

24-02-2016 O-000030/2016 Komisija

Nekaznovanost frankističnih zločinov v Španiji

07-12-2015 O-000157/2015 Komisija

Merila za določanje povzročiteljev endokrinih motenj

13-02-2015 O-000017/2015 Komisija

Interpelacije

2

Požari letos poleti v Evropski uniji

21-07-2017 G-000009/2017 Komisija

Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

12-04-2017 G-000004/2017 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels