Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Nemčija
 • Datum rojstva: 3. november 1956, München

Politične skupine

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Član

Nacionalne stranke

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Podpredsednik

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

Član

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za ustavne zadeve
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za pravne zadeve
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za ustavne zadeve
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za pravne zadeve

Namestnik

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za peticije
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija, EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za peticije

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

65

Razmere v Severni Koreji

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 let po prvi svetovni vojni: poglavitna spoznanja in prihodnost Evrope (razprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.42)

Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Medinstitucionalni sporazum o registru za preglednost (razprava)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Sprememba člena 136 Poslovnika o navzočnosti poslancev na sejah (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.7)

Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (razprava)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (razprava)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(9)

Določitev sedežev institucij Evropske unije (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (glasovanje)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(8.27)

Določitev sedežev institucij Evropske unije (razprava)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Poročila v vlogi poročevalca

3

Poročila v vlogi poročevalca v senci

33

POROČILO o spremembi medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

POROČILO o odnosih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

POROČILO o spremembi člena 90 Poslovnika Parlamenta o mednarodnih sporazumih

AFCO
26-03-2014 A7-0253/2014

POROČILO o spremembi Poslovnika Parlamenta, da se omogočijo elektronski podpisi

AFCO
18-03-2014 A7-0175/2014

POROČILO o spremembi določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

POROČILO o izvajanju Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

POROČILO o spremembi člena 166 Poslovnika Parlamenta o končnem glasovanju in členu 195(3) o glasovanju v odboru

AFCO
20-01-2014 A7-0035/2014

POROČILO o spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta o odvzemu in zaščiti poslanske imunitete

AFCO
08-01-2014 A7-0012/2014

POROČILO o spremembi člena 81 Poslovnika Evropskega parlamenta o postopku odobritve

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

POROČILO o ustavnih težavah upravljanja Evropske unije na več ravneh

AFCO
15-11-2013 A7-0372/2013

Mnenja v vlogi poročevalca

3

MNENJE o predlogu uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu državljanov (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

34

MNENJE o pogajanjih o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: pridobljene izkušnje in pot naprej

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

MNENJE o raziskovalnem poročilu o vlogi in delovanju trojke (Evropska centralna banka, Komisija in Mednarodni denarni sklad) v zvezi z državami v programu euroobmočja

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

MNENJE o 29. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

MNENJE o ustreznosti predpisov, subsidiarnosti in sorazmernosti v EU – 19. poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leto 2011

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

MNENJE o določitvi sedežev institucij Evropske unije

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 – vsi oddelki

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

MNENJE o načrtovanju politike in dolgoročnih trendih: proračunske posledice za krepitev zmogljivosti

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

MNENJE Proračun 2014 – mandat za trialog

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Predlogi resolucij

38

Predlog skupne resolucije o razmerah v Severni Koreji (Demokratični ljudski republiki Koreji)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o razmerah na Tajskem

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Predlog skupne resolucije o položaju zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu

15-01-2014 RC-B7-0033/2014

Predlog skupne resolucije o Vietnamu, zlasti svobodi izražanja

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o jedrskih grožnjah in človekovih pravicah v Demokratični ljudski republiki Koreji

12-03-2013 RC-B7-0132/2013

Predlog resolucije o jedrskih grožnjah in človekovih pravicah v Severni Koreji

11-03-2013 B7-0138/2013

Predlog skupne resolucije o položaju severnokorejskih beguncev

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Parlamentarna vprašanja

6

Eno leto evropske državljanske pobude v praksi: ocena izkušenj in odpravljanje ovir

26-03-2013 O-000033/2013 Komisija

Eno leto evropske državljanske pobude v praksi: ocena izkušenj in odpravljanje ovir

26-03-2013 O-000032/2013 Svet

Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in reforma Evropskega sodišča za človekove pravice

08-02-2012 O-000032/2012 Komisija

Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in reforma Evropskega sodišča za človekove pravice

08-02-2012 O-000031/2012 Svet

  Implementation of the EU strategy for the Danube region with regard to navigability

18-07-2011 E-007406/2011 Komisija

  Amendment of Directive 2006/114/EC and transposition into domestic law of Directive 2005/29/EC

28-01-2011 E-000924/2011 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe