Pablo ZALBA BIDEGAIN : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 17-11-2016 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 17-11-2016 : Partido Popular (Španija)

Podpredsednik 

 • 08-01-2015 / 17-11-2016 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 07-01-2015 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-07-2014 / 14-12-2014 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 15-12-2014 / 17-11-2016 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
 • 08-06-2015 / 17-11-2016 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 17-11-2016 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
 • 24-06-2016 / 17-11-2016 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 17-11-2016 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 14-07-2014 / 14-12-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile
 • 14-07-2014 / 02-06-2015 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 21-01-2015 / 17-11-2016 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o podpiranju pobude Odisej za ponoven zagon Evropske prostovoljske službe  
- P8_DCL(2016)0105 - Zastarano  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Datum predložitve : 03-10-2016
Pretek roka : 03-01-2017
Število podpisnikov : 91 - 04-01-2017
Pisna izjava o delavskih pravicah poklicnih športnikov  
- P8_DCL(2016)0096 - Zastarano  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 104 - 13-12-2016
Pisna izjava o nujnem zvišanju intervencijskih cen za zajezitev krize v sektorju mleka in mlečnih izdelkov  
- P8_DCL(2016)0069 - Zastarano  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 58 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe