Ryszard Antoni LEGUTKO : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član
 • 16-07-2009 / 08-03-2011 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član predsedstva
 • 09-03-2011 / 05-07-2011 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Podpredsednik
 • 06-07-2011 / 30-06-2014 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Podpredsednik

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Poljska)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zunanje zadeve
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zunanje zadeve
 • 12-03-2012 / 12-03-2013 : Odbor za peticije

Namestnik 

 • 09-09-2009 / 18-01-2012 : Odbor za kulturo in izobraževanje
 • 14-09-2009 / 27-09-2009 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 16-09-2009 / 22-10-2013 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 10-02-2011 / 18-01-2012 : Odbor za peticije
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Odbor za kulturo in izobraževanje
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Odbor za peticije
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za človekove pravice
 • 01-02-2013 / 30-06-2014 : Odbor za promet in turizem
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Indijo

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini  
- AFET_AD(2010)439128 -  
-
AFET 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt