Ryszard Antoni LEGUTKO : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Podpredsednik
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Podpredsednik
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Sopredsednik

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poljska)

Podpredsednik 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za zunanje zadeve
 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Mercosurjem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov

Namestnik 

 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 14-07-2014 / 10-06-2018 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 19-01-2017 / 24-10-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem
 • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017  
- TRAN_AD(2019)630391 -  
-
TRAN 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017  
- TRAN_AD(2019)630389 -  
-
TRAN 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije  
- TRAN_AD(2019)629640 -  
-
TRAN 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije 
Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o gradnji Karpatske poti (Via Carpathia) – strateške prometne poti vzhodnih regij EU  
- P8_DCL(2016)0019 - Zastarano  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 61 - 08-06-2016
Pisna izjava o karpatski regiji v EU  
- P8_DCL(2015)0073 - Zastarano  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum predložitve : 14-12-2015
Pretek roka : 14-03-2016
Število podpisnikov : 47 - 15-03-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt