Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 20-05-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Članica

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 20-05-2019 : Partido Popular (Španija)

Predsednica 

 • 13-10-2014 / 20-05-2019 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za človekove pravice
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika
 • 14-07-2014 / 20-05-2019 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 13-10-2014 / 20-05-2019 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Pododbor za človekove pravice

Namestnica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-07-2014 / 20-05-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor o terorizmu

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politiki Evropske unije na tem področju  
- FEMM_AD(2015)567810 -  
-
FEMM 
MNENJE o krizi zaradi ebole: dolgoročne lekcije in načini za okrepitev zdravstvenih sistemov držav v razvoju za preprečevanje kriz v prihodnosti  
- FEMM_AD(2015)544351 -  
-
FEMM 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o razmerah po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
MNENJE o izvajanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Zaporniški sistemi in razmere v zaporih (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES  
 

. – La delegación española del Grupo PPE, está de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los párrafos 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o pristopu EU h Konvenciji OZN o otrokovih pravicah  
- P8_DCL(2016)0135 - Zastarano  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 120 - 13-03-2017
Pisna izjava o uvedbi evropskega dne sadja  
- P8_DCL(2016)0130 - Zastarano  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 132 - 13-03-2017
Pisna izjava o diskriminaciji v športu  
- P8_DCL(2016)0098 - Zastarano  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 76 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih