Petru Constantin LUHAN

Politične skupine

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Romunija)

Član

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za regionalni razvoj

Namestnik

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z državami Mercosurja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

642

Nadzor trga proizvodov (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Vzorčna raziskava delovne sile (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Evropska agencija za pomorsko varnost in odzivanje na onesnaženje (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Varstvo potrošnikov pri storitvah zagotavljanja javnih dobrin (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Pristop Hrvaške h Konvenciji z leta 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.6)

Sistemi jamstva za vloge (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Infrastruktura za alternativna goriva (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Program za raziskave in razvoj za podporo pri dejavnem in samostojnem življenju (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Poročila v vlogi poročevalca

1

Mnenja v vlogi poročevalca

1

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

12

MNENJE o akcijskem načrtu za e-zdravje za obdobje 2012–2020 – Inovativno zdravstveno varstvo za 21. stoletje

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

MNENJE o izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2010–2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

MNENJE o uporabi direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

MNENJE o vključevanju migrantov, njegovih učinkih na trg dela ter zunanji razsežnosti koordinacije v zvezi s socialno varnostjo

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov (2014–2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

MNENJE o privlačnosti vlaganj v Evropi

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Predlogi resolucij

5

Predlog skupne resolucije o izvajanju strategije EU za Podonavje

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Predlog resolucije o izvajanju strategije EU za Podonavje

14-02-2011 B7-0131/2011

Predlog skupne resolucije o evropski strategiji za Podonavje

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Predlog resolucije o evropski strategiji za Podonavje

18-01-2010 B7-0036/2010

Predlog resolucije o gozdnih požarih poleti 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Pisne izjave

2

Pisna izjava o zaščiti otrok in njihovih pravic v okviru internetnega imenskega prostora, ki jim je namenjen

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Zastarano

Podrobnosti

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Datum predložitve : 09-09-2013
Pretek roka : 09-12-2013
Število podpisnikov : 230 - 10-12-2013

Pisna izjava o boju proti multipli sklerozi v Evropi

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Sprejeto

Podrobnosti

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Datum predložitve : 09-05-2012
Pretek roka : 13-09-2012
Sprejeto (datum) : 13-09-2012
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P7_TA(2012)0357
Število podpisnikov : 408 - 13-09-2012

Predlogi za akt Unije

1

Predlog akta Unije o prostovoljnih pravilih označevanja v zvezi z informacijami o primernosti živil za vegetarijance in vegane

27-11-2013 B7-0401/2013

Parlamentarna vprašanja

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komisija

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Komisija

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Komisija

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Komisija

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Komisija

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Komisija

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Komisija

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)