Monica MACOVEI : Domov 

Predsednica 

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija 

Članica 

CPDE  
Konferenca predsednikov delegacij 
Odbor za proračunski nadzor 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom 

Namestnica 

Odbor za zunanje zadeve 
Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt