Roberto GUALTIERI : 9. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Podpredsednik

Nacionalne stranke  

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Partito Democratico (Italija)

Predsednik 

  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poslanci 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo
  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Konferenca predsednikov odborov

Namestnik 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Odbor za pravne zadeve
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Odbor za ustavne zadeve
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegacija za odnose z Mercosurjem
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjava o dobrem ravnanju