Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
 • Pomočnica zakladnika
 • Združeno kraljestvo Conservative Party
 • Datum rojstva: 9. oktober 1978, Stroud

Govori na plenarnem zasedanju

28

Požarna varnost v stavbah (razprava)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Skupna trgovinska politika v okviru zahtev glede vzdržnosti prostoživečih rastlin in živali (kratka predstavitev)

02-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-02(4)

Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (razprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (razprava) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Čezatlantski pretok podatkov (razprava)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Poročila v vlogi poročevalca

1

Poročila v vlogi poročevalca v senci

17

POROČILO Priporočilo Svetu o predlaganem pogajalskem mandatu za trgovinska pogajanja z Avstralijo

INTA
23-10-2017 A8-0311/2017

POROČILO o celovitem pristopu k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

POROČILO o skladni politiki EU za kulturno in kreativno industrijo

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

POROČILO o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Mnenja v vlogi poročevalca

2

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

MNENJE o akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

24

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

MNENJE o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

MNENJE o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

MNENJE o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

MNENJE o evropski obrambni uniji

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

MNENJE o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Predlogi resolucij

6

Predlog resolucije o sprejetju sporazuma CETA med EU in Kanado

08-02-2017 B8-0146/2017

Predlog skupne resolucije o statusu tržnega gospodarstva Kitajske

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Predlog resolucije o statusu tržnega gospodarstva Kitajske

10-05-2016 B8-0611/2016

Predlog skupne resolucije o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Predlog resolucije o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI

08-06-2015 B8-0571/2015

Predlog resolucije o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu

04-03-2015 B8-0219/2015

Pisne izjave

3

Pisna izjava o povečanju varstva potrošnikov glede neskladja med oglaševano in dejansko hitrostjo širokopasovne povezave

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Zastarano

Podrobnosti

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 109 - 28-07-2016

Pisna izjava o prepovedi lastništva igralcev s strani tretjih oseb v evropskem športu

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Zastarano

Podrobnosti

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Datum predložitve : 11-11-2015
Pretek roka : 11-02-2016
Število podpisnikov : 95 - 12-02-2016

Pisna izjava o boju proti raku dojke v Evropski uniji

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Datum predložitve : 27-04-2015
Pretek roka : 27-07-2015
Sprejeto (datum) : 27-07-2015
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 02 k zapisniku z dne 07-09-2015
Število podpisnikov : 394 - 28-07-2015

Parlamentarna vprašanja

42

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisija

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisija

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisija

Prepoved premikov prostoživečih cirkuških živali v EU

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisija

Prepoved premikov prostoživečih cirkuških živali v EU

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisija

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komisija

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels