Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
 • Pomočnica zakladnika
 • Združeno kraljestvo Conservative Party
 • Datum rojstva: 9. oktober 1978, Stroud

Govori na plenarnem zasedanju

30

Tarife ZDA v sektorju jekla in aluminija in odziv EU (razprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(15)

Odločitev ZDA o uvedbi carinski tarif za jeklo in aluminij (razprava)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(4)

Požarna varnost v stavbah (razprava)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Skupna trgovinska politika v okviru zahtev glede vzdržnosti prostoživečih rastlin in živali (kratka predstavitev)

02-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-02(4)

Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (razprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (razprava) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Poročila v vlogi poročevalca

1

Poročila v vlogi poročevalca v senci

19

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici

IMCO
06-09-2018 A8-0274/2018

POROČILO Digitalni trgovinski strategiji naproti

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

POROČILO Priporočilo Svetu o predlaganem pogajalskem mandatu za trgovinska pogajanja z Avstralijo

INTA
23-10-2017 A8-0311/2017

POROČILO o celovitem pristopu k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

POROČILO o skladni politiki EU za kulturno in kreativno industrijo

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

Mnenja v vlogi poročevalca

2

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

MNENJE o akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

29

MNENJE Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki

CULT
26-06-2018 CULT_AD(2018)620759

MNENJE o stanju odnosov med EU in ZDA

INTA
22-06-2018 INTA_AD(2018)620975

MNENJE o stanju odnosov med EU in Kitajsko

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

MNENJE o svežnju strategije za javno naročanje

INTA
24-05-2018 INTA_AD(2018)618227

MNENJE o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

MNENJE o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

MNENJE o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

Institucionalni predlogi resolucij

6

Predlog resolucije o sprejetju sporazuma CETA med EU in Kanado

08-02-2017 B8-0146/2017

Predlog skupne resolucije o statusu tržnega gospodarstva Kitajske

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Predlog resolucije o statusu tržnega gospodarstva Kitajske

10-05-2016 B8-0611/2016

Predlog skupne resolucije o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Predlog resolucije o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI

08-06-2015 B8-0571/2015

Predlog resolucije o boju proti spolni zlorabi otrok na internetu

04-03-2015 B8-0219/2015

Pisne izjave

3

Pisna izjava o povečanju varstva potrošnikov glede neskladja med oglaševano in dejansko hitrostjo širokopasovne povezave

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Zastarano

Podrobnosti

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 109 - 28-07-2016

Pisna izjava o prepovedi lastništva igralcev s strani tretjih oseb v evropskem športu

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Zastarano

Podrobnosti

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Datum predložitve : 11-11-2015
Pretek roka : 11-02-2016
Število podpisnikov : 95 - 12-02-2016

Pisna izjava o boju proti raku dojke v Evropski uniji

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Datum predložitve : 27-04-2015
Pretek roka : 27-07-2015
Sprejeto (datum) : 27-07-2015
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 02 k zapisniku z dne 07-09-2015
Število podpisnikov : 394 - 28-07-2015

Vprašanja za pisni odgovor

38

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Komisija

  Exchange of currency

23-01-2018 E-000335/2018 Komisija

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Komisija

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisija

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisija

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisija

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisija

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisija

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komisija

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

7

Prepoved premikov prostoživečih cirkuških živali v EU

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Prepoved premikov prostoživečih cirkuških živali v EU

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

Povečana grožnja terorizma

14-12-2015 O-000160/2015 Svet

Razmere v jeklarskem sektorju

05-11-2015 O-000139/2015 Komisija

Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

GSP+ (splošna shema preferencialov) in spoštovanje konvencije o minimalni starosti: primer Bolivije

05-09-2014 O-000062/2014 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

1

 

Nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels