Liem HOANG NGOC : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Francija)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 52a

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 205a

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 – vsi oddelki  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
MNENJE o okviru za upravljanje evropskih podjetij  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 131, člen 131a, Priloga II

Odgovori na vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Odgovori na vprašanja poslancev za ECB in vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Člen 131, člen 131a, Priloga II

Izjave 

Izjava o finančnih interesih