Liem HOANG NGOC

Politične skupine

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Francija)

Član

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnik

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
  • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

46

Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (razprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Akcijski program za obdavčitev (razprava)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Evropska statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (glasovanje)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Evropska statistika (razprava)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Evropska statistika (razprava) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 - vsi oddelki (razprava)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Poročila v vlogi poročevalca

2

POROČILO o dolgoročni vzdržnosti javnih financ za okrevajoče gospodarstvo

ECON
07-05-2010 A7-0147/2010

Poročila v vlogi poročevalca v senci

8

POROČILO o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)

ECON
29-03-2012 A7-0080/2012

POROČILO o pregledu stanja notranjega trga

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

4

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 – vsi oddelki

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

MNENJE o okviru za upravljanje evropskih podjetij

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

MNENJE o zeleni knjigi za ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Parlamentarna vprašanja

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Komisija

  Credit rating agencies and their role in the crisis

15-07-2011 E-007329/2011 Komisija

  Transposition in France of Directive 2007/64/EC on payment services

12-07-2011 E-007135/2011 Komisija

Uradno stališče Sveta o izgonu Romov iz Francije

03-02-2011 O-000030/2011 Svet

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih