Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
 • Član predsedstva
 • Združeno kraljestvo Conservative Party
 • Datum rojstva: 15. november 1969, Sutton Coldfield

Govori na plenarnem zasedanju

159

Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (glasovanje)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (razprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

Počastitev spomina

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Sestava odborov in delegacij

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

En sam sedež Evropskega parlamenta (razprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

En sam sedež Evropskega parlamenta (razprava) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

En sam sedež Evropskega parlamenta (razprava) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Označevanje energijske učinkovitosti - Nadomestilo za nepravilno označene izdelke, povezane z energijo (razprava)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(2)

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 (razprava)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

19

POROČILO o akcijskem načrtu o maloprodajnih finančnih storitvah

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

POROČILO o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G

ITRE
05-05-2017 A8-0184/2017

POROČILO o finančni tehnologiji: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

POROČILO o evropski pobudi za računalništvo v oblaku

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

POROČILO o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije

AFCO
20-12-2016 A8-0390/2016

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

8

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

MNENJE o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

MNENJE o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

MNENJE s priporočili Komisiji o določbah civilnega prava o robotiki

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Institucionalni predlogi resolucij

12

Predlog resolucije o razmerah v Venezueli

01-06-2016 B8-0724/2016

Predlog skupne resolucije o Rusiji, zlasti primerih Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka

09-09-2015 RC-B8-0845/2015

Predlog skupne resolucije o razmerah v Jemnu

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Predlog resolucije o razmerah v Jemnu

06-07-2015 B8-0686/2015

Predlog skupne resolucije o razmerah v Venezueli

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Predlog resolucije o razmerah v Venezueli

06-03-2015 B8-0238/2015

Predlog skupne resolucije o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Predlog resolucije o podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o pregledu smernic za oceno učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja

26-11-2014 RC-B8-0311/2014

Pisne izjave

3

Pisna izjava o gradnji Karpatske poti (Via Carpathia) – strateške prometne poti vzhodnih regij EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Zastarano

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 61 - 08-06-2016

Pisna izjava o karpatski regiji v EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Zastarano

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum predložitve : 14-12-2015
Pretek roka : 14-03-2016
Število podpisnikov : 47 - 15-03-2016

Pisna izjava o krepitvi delovanja evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice v Venezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Zastarano

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum predložitve : 26-10-2015
Pretek roka : 26-01-2016
Število podpisnikov : 64 - 27-01-2016

Vprašanja za pisni odgovor

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Komisija

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Komisija

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Komisija

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Komisija

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Komisija

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Komisija

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Komisija

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Komisija

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Komisija

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

2

Razmere v jeklarskem sektorju

05-11-2015 O-000139/2015 Komisija

Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

3

 

Celovit pristop k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Izvajanje programa Erasmus+ (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels