Ivo VAJGL : Domov 

Član 

Odbor za zunanje zadeve 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija 

Namestnik 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
Delegacija za odnose s Palestino 
Delegacija za odnose z državami Mašreka 
Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje 

Nedavne dejavnosti 

Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) EN  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt