Kristiina OJULAND : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica predsedstva

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (Estonija)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Estonija)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zunanje zadeve
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zunanje zadeve

Namestnica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za človekove pravice
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija, EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za človekove pravice

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 194 in 162(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 52a

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 205a

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 53, člen 54, Priloga V

MNENJE o predlogu direktive Sveta o konzularni zaščiti državljanov Unije v tujini  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o napadih na informacijske sisteme in razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 133

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o izobraževanju in verski diskriminaciji v Pakistanu  
- P7_DCL(2012)0017 - Zastarano  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Datum predložitve : 17-04-2012
Pretek roka : 17-07-2012
Število podpisnikov : 56 - 05-07-2012
Pisna izjava o taboru Ašraf  
- P7_DCL(2010)0075 - Sprejeto  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Datum predložitve : 06-10-2010
Pretek roka : 20-01-2011
Sprejeto (datum) : 25-11-2010
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P7_TA(2010)0452
Število podpisnikov : 401 - 25-11-2010

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe