Paul MURPHY : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 01-04-2011 / 22-01-2012 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član predsedstva

Nacionalne stranke  

 • 01-04-2011 / 30-06-2014 : Socialist Party (Irska)

Poslanci 

 • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 06-04-2011 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami južne Azije
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za mednarodno trgovino

Namestnik 

 • 05-04-2011 / 18-01-2012 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 05-04-2011 / 18-01-2012 : Odbor za peticije
 • 05-04-2011 / 04-03-2012 : Delegacija za odnose z državami Mercosurja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za peticije
 • 29-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan ter EU-Uzbekistan in za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom in Mongolijo

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 718/1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh  
- EMPL_AD(2014)524581 -  
-
EMPL 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst  
- INTA_AD(2014)524661 -  
-
INTA 
MNENJE o stanju in prihodnjih obetih za evropski ribiški sektor v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Tajsko  
- INTA_AD(2013)521662 -  
-
INTA 

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave 

Izjava o finančnih interesih