Eva MAYDELL : Domov 

Članica 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko 

Namestnica 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike 

Nedavne dejavnosti 

Uporaba standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno ravnanje ali kaznovanje (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt