• Virginie   ROZIÈRE  

Virginie ROZIÈRE : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 8:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om diskriminering inom idrott  
- P8_DCL(2016)0098 - Bortfaller  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 76 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om arbetstagarrättigheter för proffsidrottare  
- P8_DCL(2016)0096 - Bortfaller  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 104 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om att integrera skolidrotten för att utveckla idrottstalanger hos lovande elever med och utan funktionsnedsättning på ett hållbart sätt  
- P8_DCL(2016)0080 - Bortfaller  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 71 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om förbudet mot tredjepartsägande av spelare inom europeisk idrott  
- P8_DCL(2015)0066 - Bortfaller  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Ingiven : 11-11-2015
Frist : 11-02-2016
Antal undertecknare : 95 - 12-02-2016
Skriftlig förklaring om att skänka osålda användbara livsmedel till välgörenhet  
- P8_DCL(2015)0061 - Godkänd av en majoritet  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Ingiven : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Datum för antagande : 14-01-2016
Förteckning över undertecknare : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Antal undertecknare : 388 - 15-01-2016
Skriftlig förklaring om människors värdighet i livets slutskede  
- P8_DCL(2015)0055 - Bortfaller  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 95 - 06-01-2016
Skriftlig förklaring mot våld inom fotbollen och vid andra idrottsevenemang  
- P8_DCL(2015)0002 - Bortfaller  
José BLANCO LÓPEZ , Elena VALENCIANO , Marc TARABELLA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Mercedes BRESSO , Aldo PATRICIELLO , Alessandra MORETTI , Dietmar KÖSTER , Virginie ROZIÈRE , Eric ANDRIEU , Ismail ERTUG , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Izaskun BILBAO BARANDICA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Javier NART , Merja KYLLÖNEN , Stefan ECK , Ivo VAJGL , Marijana PETIR , Francisco ASSIS , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Clara AGUILERA , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ernest URTASUN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ  
Ingiven : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal undertecknare : 142 - 17-04-2015