Heinz K. BECKER : Hem 

Ledamot 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med Kanada 

Senaste aktiviteter 

Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) DE  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt