Andrey NOVAKOV : Hem 

Ledamot 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Budgetutskottet 
Budgetkontrollutskottet 
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur 

Senaste aktiviteter 

Medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) BG  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt