Svetoslav Hristov MALINOV : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-12-2011 / 11-01-2012 : Blue Coalition (Bulgarien)
  • 12-01-2012 / 27-03-2012 : Democrats for Strong Bulgaria (Bulgarien)
  • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Blue Coalition (Bulgarien)

Ledamot 

  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
  • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Suppleant 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över fattigdom bland kvinnor i Europeiska unionen  
- EMPL_AD(2010)448823 -  
-
EMPL 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen