Svetoslav Hristov MALINOV : Hem 

Ledamot 

Utskottet för kultur och utbildning 
Utskottet för framställningar 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Israel 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt