Kārlis ŠADURSKIS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för internationell handel 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Senaste aktiviteter 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) LV  
 
Skriftliga förklaringar 
Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) LV  
 
Skriftliga förklaringar 
Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (B8-0212/2019) LV  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt