Martina ANDERSON : Hem 

Ledamot 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Utskottet för konstitutionella frågor 

Senaste aktiviteter 

Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt