Marlene MIZZI : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för framställningar 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Senaste aktiviteter 

Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Marlene MIZZI  
Marlene MIZZI 

På Europaparlamentets NEWSHUB

 • This photo amuses me! This is what I think Juncker is saying to May !😃 Juncker : “Theresa, my dear, that hair color you lent me did not work! You still have white in front , and I still have white on the side...but... https://t.co/BcOhlNxWe1 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • Utstationerade:  
  på twitter 
 • This legislation will favour not only manufacturers and the industry, but also consumers who will not be affected, should... https://t.co/cB8rlbHBbW 

  Utstationerade:  
  på twitter 

Kontakt