Andrus ANSIP : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Vice ordförande

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Eesti Reformierakond (Estland)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 21-10-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
  • 22-10-2014 / 31-10-2014 : Budgetutskottet

Suppleant 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Utskottet för regional utveckling
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 123, artikel 128, artikel 130b, artikel 135

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen