Luděk NIEDERMAYER : Meritförteckning 

Originalversion : CS 

Meritförteckning (ledamoten är ensam ansvarig för de uppgifter som publiceras)  
Uppdaterat 25/02/2015 

Studier (titlar och examina) 

  • 1989-1989 : Högskola och universitet, Naturvetenskap: Doktorsexamen i teoretisk kybernetik, matematisk databehandling och systemteori, Jan Evangelista Purkyně-universitetet i Brno

Yrkeskarriär 

  • 1991-2008 : Tjeckiska nationalbanken, sakkunnig, direktör, ledamot av centralbanksrådet, vice chef (offentlig förvaltning, myndighet)
  • 2008-2014 : Deloitte (Tjeckien), direktör (privat sektor)

Politisk karriär 

Befattningar inom EU:s institutioner  
  • 2005-2008 : Ekonomiska och finansiella kommittén – medlem
Befattningar i andra internationella organisationer  
  • 2000-2008 : Medlem i arbetsgrupper vid Banken för internationell betalningsutjämning, Tjeckiens företrädare på sammanträden vid Internationella valutafonden/Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling

Övrig verksamhet 

  • 2005-2008 : Chef för Tjeckiska bankassociationens vetenskapliga kommitté, medlem av 1) analysgruppen för Tjeckiens konkurrenskraft, 2) analysgruppen för forskningsprioriteringar i Tjeckien
  • 2007-2008 : Medlem av grupp för konsekvensanalyser av lagstiftning

Utmärkelser 

  • Guldmedalj från Masarykuniversitetet i Brno, 2009

Kontakt