Luděk NIEDERMAYER : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Ledamot 

Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön 

Senaste aktiviteter 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS  
 
Skriftliga förklaringar 
Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (A8-0277/2018 - Nicola Danti) CS  
 
Skriftliga förklaringar 
Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) CS  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt