Jaromír ŠTĚTINA : Hem 

Vice ordförande 

Underutskottet för säkerhet och försvar 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Vitryssland 

Senaste aktiviteter 

Den europeiska gräns- och kustbevakningen (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) CS  
 
Skriftliga förklaringar 
Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS  
 
Skriftliga förklaringar 
Unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) CS  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt