Norbert ERDŐS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) 

Suppleant 

Fiskeriutskottet 
Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien 

Senaste aktiviteter 

Tilläggsskydd för läkemedel (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt