Andrea BOCSKOR : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Ledamot 

Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Senaste aktiviteter 

Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Tilläggsskydd för läkemedel (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Programmet för rättsliga frågor (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt