Andor DELI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt