György HÖLVÉNYI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utveckling 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien 

Suppleant 

Utskottet för framställningar 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien 
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Programmet för rättsliga frågor (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Programmet för rättigheter och värden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt