Fernando RUAS : Hem 

Ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 
Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 

Kontakt