Sofia RIBEIRO : Hem 

Ledamot 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Kanada 

Senaste aktiviteter 

Sofia RIBEIRO  
Sofia RIBEIRO 

På Europaparlamentets NEWSHUB

Kontakt