Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR : Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring 

Kontakt