Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR : Hem 

Ledamot 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Suppleant 

Fiskeriutskottet 
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt