Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR : Hem 

Vice ordförande 

Fiskeriutskottet 

Ledamot 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Suppleant 

Delegationen för förbindelserna med Kanada 

Senaste aktiviteter 

Kontakt