Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR : Hem 

Vice ordförande 

Fiskeriutskottet 

Ledamot 

Utskottet för transport och turism 

Senaste aktiviteter 

Kontakt